TwojaIZOLACJA Icynene jest pianką izolacyjną, której zastosowanie przewidziane jest również w takich miejscach jak stropy między kondygnacyjne. Stropy spełniają równocześnie dwie funkcje. Zamykają od góry jedną kondygnację i stanowią zarazem podłogę kondygnacji wyższej. Sposób użytkowania pomieszczeń decyduje o sposobie konstruowania zamykających je stropów. Zależnie od położenia podłogi czy stropu w budynku, stosuje się zróżnicowane grubości izolacji, które muszą spełniać różne wymagania dotyczące izolacyjności termicznej i izolacji akustycznej. Każdy z Nas oczekuje, że jego strop, który jest dobrze zaizolowany termicznie i akustycznie uchroni go od strat ciepła i równocześnie od nieprzyjemnych odgłosów użytkowników poddasza. TwojaIZOLACJA Icynene pozwala wykonać izolację termiczną i izolację akustyczną, która w swojej budowie spełnia równocześnie obydwa te warunki czyli doskonale izoluje termicznie jak akustycznie. Zastosowanie pianki otwartokomórkowej w skuteczny sposób wpływa na zminimalizowanie mostków termicznych jak i mostków akustycznych. Dla inwestora, który nie chce stosować zwykłych czy tradycyjnych rozwiązań izolacyjnych, często nie do końca spełniających jego oczekiwań, po analizie parametrów pianki izolacyjnej Icynene wybiera TwojąIZOLACJĘ. W tym wypadku natrysk pianki poliuretanowej TwojaIZOLACJA ICYNENE na strop od gór lub od dołu jest doskonałym rozwiązaniem technicznym.