TwojaIZOLACJA Icynene to pianka, która jest materiałem izolacyjnym wykorzystywanym do wykonywania izolacji termicznej poddasza gdzie dach w części wewnętrznej  pokryty jest płytą OSB. Podobnie jak w przypadku dachu odeskowanego nie musimy wykonywać przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy materiałem izolacyjnym a płytą OSB, dzięki czemu unikamy przewiewów powietrza w przegrodzie, co bezpośrednio wpływa na podwyższenie jakości izolacji cieplnej. Pianka poliuretanowa jest materiałem paroprzepuszczalnym pozbawionym łączeń  co powoduje, że gospodarka wilgotnościowa  w przegrodzie jest zachowana. Należy pamiętać o tym, że pianka po natrysku przykleja się do płyt OSB szczelnie wypełniając całą konstrukcję poddasza.