TwojaIZOLACJA Icynene to materiał, który zgodnie z jego przeznaczeniem możemy zastosować jako materiał izolacyjny do wykonania termoizolacji ścian jak i termoizolacji murów z cegły. Częstym problemem dla właścicieli mieszkań w kamienicach, obiektów zabytkowych i sakralnych jest wykonanie izolacji termicznej budynku od zewnątrz. Wynika to często z warunków formalno-prawnych. Zastosowanie TwojejIZOLACJI Icynene daje możliwość wykonania izolacji obiektu od wewnątrz. Natrysk pianki poliuretanowej można wykonać na podłoże, które jest niezaprószone, stabilne i zabezpieczone środkiem gruntującym. Fakt, iż natrysk pianki wykonywany jest na ścianę pionową nie ma żadnego wpływu na jakość izolacji cieplnej i izolacji akustycznej. Pianka w zamyśle technologicznym została do takich celów przygotowana. Poprzez odpowiedni dobór grubości izolacji możemy wpływać na wartość izolacyjną przegrody, a co za tym idzie wyeliminować przemarzanie w przegrodzie. Pianka TwojaIZOLACJA Icynene coraz częściej jest wykorzystywana i brana pod uwagę przez inwestorów jako skuteczna i niezawodna metoda izolacji termicznej.